R

Technológia umožňujúca aplikácii vykonať procedúru, ktorá môže byť uložená na inom mieste ako volajúca aplikácia, na inom počítači v sieti.
Relational Database System - Relačný Databázový Systém

RDP

Remote Desktop Protocol -protokol vzdialenej plochy

Radio frequency connector

EKOBIT consulting, s.r.o.

Veterná 430/14
058 01 Gánovce - Filice
 

Telefón:
+421 905 292 410