L

Linkbuilding - Budovanie spätných odkazov

Predchádzajúci článok: Linkbaiting

Linkbuilding - Budovanie spätných odkazov je proces vytvárania  relevantných odkazov na danú internetovú stránku z iných www stránok. Výsledkom procesu je cielené zvyšovanie  návštevnosti danej internetovej stránky. Toto navyšovanie návštevnosti sa pritom deje primárne ale i sekundárne.

Zvyšovanie návštevnosti primárne sa deje priamo návštevami návštevníkov z iných stránok skrz budované odkazy.

Zvyšovanie návštevnosti sekundárne sa deje nepriamo, kedy dochádza k zvyšovaniu počtu návštev z vyhľadávacích služieb, pretože pozícia stránky vo vyhľadávacej službe sa okrem iného odvíja práve od počtu a kvality spätných odkazov na danú stránku.

Ak budete na internete hľadať firmy, alebo nástroje, ktoré sľubujú množstvo spätných odkazov na vašu internetovú stránku za pár sekund a samozrejme príslušný poplatok, treba si dať pozor, aby efekt nebol práve opačný. V súčasnosti už indexujúce roboty vedia takéto umelé vytváranie spätných odkazov odhaliť a postihovať danú stránku.

Hoci ešte stále mnohé firmy propagujú svoje publikačné systémy ako neskutočne jednoduché editačné prostredia, na editáciu obsahu internetovej stránky, ktorú zvládne každý, treba dať veci na pravú mieru a upozorniť, že ak majiteľovi internetovej stránky ide iba o obsah stránky a už mu až tak nezáleží, koľko má návštevníkov z vyhľadávacích služieb, potom ozaj si môže editovať svoju internetovú stránku sám. Ale ak mu záleží na jej čo najväčšej návštevnosti, potom je potrebné editáciu stránky zveriť profesionálnemu webeditorovi z profesionálnej firmy venujúcej sa nielen tvorbe internetových stránok, ale hlavne editácii internetových stránok.

Takáto profesionálna firma sa potom postará nielen o editáciu danej internetovej stránky, ale samozrejme i o trvalé a prospešné budovanie spätných odkazov na vašu stránku. Samozrejme ale treba si danou firmou službu vždy dopredu dohodnúť, pretože nemusí byť vykonávaná automaticky, plus samozrejme jej rozsah, prevedenie a kvalita je tiež rôzna. Skoro nikdy ale nenájdete túto službu samostatne, ale skôr ako súčasť komplexnejšieho balíka ako napríklad "Internetový marketing", či SEO.

EKOBIT consulting, s.r.o.

Veterná 430/14
058 01 Gánovce - Filice
 

Telefón:
+421 905 292 410