Multidoménový CMS

Predchádzajúci článok: Originálny CMS

Publikačný systém KIPSEC je vytvorený tak, aby akékoľvek množstvo rôznych internetových stránok (prevádzkovaných na rôznych internetových doménach) generovaných týmto systémom malo jednu spoločnú dátovú základňu.

V systéme je následne možné definovať, ktoré internetové stránky a s ktorými čo majú mať spoločné (aký obsah a funkcionalitu) a naopak aký obsah a funkcionalitu jedinečnú.

Multidoménovosť je jednou z najdôležitejších vlastností tohoto publikačného systému, pretože od samého začiatku tvorcovia systému si kládli za cieľ vytvoriť publikačný systém, ktorý bude na internete prepájať všetko čo sa prepojiť dá, aby vedel za určitých okolností zdieľať vybrané časti prezentovaných dát alebo funkcionality na rôznych stránkach bez duplicitného editovania - bez duplicitnej správy.

Multidoménový systém KIPSEC teda umožňuje zdieľanie medzi rôznymi web stránkami a portálmi jedného subjektu, ale i medzi rôznymi www stránkami či rozsiahlejšími portálmi rôznych kooperujúcich subjektov.

Nasledujúci článok: Zlatá stredná cesta

Vyrobené a spravované web stránky našou spoločnosťou.

WWW - NOVIDEA, s.r.o , POPRAD  

JN Optik Poprad a Svit 

KP shop s.r.o. 

Web stránka predajne SORA ELEKTRO GELNICA 

Peter Srnka - Elektro - Služba Hlohovec 

Stolárstvo Štefan Kendra 

GeoparkGanovce.sk 

<<
>>

EKOBIT consulting, s.r.o.

Veterná 430/14
058 01 Gánovce - Filice
 

Telefón:
+421 905 292 410