Občianske združenie NEANDERTAL

Spať na: Nylus SK, s.r.o.

Občianske združenie NEANDERTAL je otvorené združenie pre každú fyzickú aj právnicku osobu, ktorá prejaví ochotu spolupracovať a pomáhať pri:

  • ochrane a zveľaďovaní svetoznámeho náleziska pravekého človeka (Homo Neanderthalensis) na lokalite Hrádok  v intraviláne obce Gánovce
  • realizovaní a a organizovaní výskumu a prieskumu náleziska a jeho využívaní na náučné, prezentačné  a návštevnícke účely
  • podpore rozvoja cestovného ruchu v obci a priľahlého regiónu a taktiež prispieť k ochrane životného prostredia
  • občianske združenia
  • tvorba web stránok
  • správa web stránok
  • grafický návrh web stránok
  • internetový marketing

OZ NEANDERTAL v spolupráci s obcou Gánovce, Podtatranským múzeom v Poprade a TANAPu v rámci svojich obmedzených možností urobilo od roku 2007 kus užitočnej práce a hľadí i do budúcnosti. Po vyčistení lokality, vybudovaní vstupnej brány, edukačných tabúľ, rekonštrukcie autobusovej zastávky, oplotenia, cesty, chodníka okolo lokality, osadení drevených plastík  sme dospeli k myšlienke vybudovať na tejto lokalite GEOPARK Gánovce. Bude to však ešte dlhá cesta, ale veríme, že s našim entuziazmom a pomocou dobrých ľudí sa nám to podarí.

Nasleduje: OZ VIVA SLOVAKIA

Vyrobené a spravované web stránky našou spoločnosťou.

WWW - NOVIDEA, s.r.o , POPRAD  

JN Optik Poprad a Svit 

KP shop s.r.o. 

Web stránka predajne SORA ELEKTRO GELNICA 

Peter Srnka - Elektro - Služba Hlohovec 

Stolárstvo Štefan Kendra 

GeoparkGanovce.sk 

<<
>>

EKOBIT consulting, s.r.o.

Veterná 430/14
058 01 Gánovce - Filice
 

Telefón:
+421 905 292 410