V

Virálny marketing

Predchádzajúci článok: Verejný kľúč

Dobrovoľne šírená reklama. Virálny marketing alebo tiež Vírusový marketing je rafinovaná marketingová metóda, ktorá využíva predovšetkým sociálne siete na propagáciu výrobku, služby, značky, firmy, osobnosti či myšlienky …

Motivuje užívateľov zdielať reklamné posolstvo tým, že z príjemcu spraví následného šíriteľa. Názov techniky vychádza z podobného princípu, ako vírus využije svojho hostiteľa na svoju reprodukciu a ďalšie následné šírenie. “Virálny”  obsah sa teda  ďalej šíri ľuďmi, ktorí s nim prišli do styku.
Metóda využíva jednoduchý fakt, že ľudia majú tendenciu informovať svojich známych o výrobkoch, službách či informáciách, ktoré sami považujú za hodné pozornosti. Podoba s vírusovou epidémiou je i z dôvodu, že sa šíri bez kontroly svojho iniciátora. Iniciátor po vypustení, stráca kontrolu nad ďalším šírením.

V podstate ide o tradičné ústne podanie, ale v elektronickej forme.

Vírusový marketing je obľúbený hlavne vďaka svojej jednoduchosti spustiť marketingovú kampaň s pomerne nízkymi nákladmi. Hoci sa Virálny marketing na prvý pohľad zdá ako veľmi jednoduchý a účinný, v praxi to už také jednoduché nieje. Samozrejme si metoda žiada dobrý nápad a ešte lepšie prevedenie a až potom možno očakávať dobrý výsledok.

Nasledujúci článok: Vírus

EKOBIT consulting, s.r.o.

Veterná 430/14
058 01 Gánovce - Filice
 

Telefón:
+421 905 292 410